Stowarzyszenie Nasza Ostoja

AKTUALNOŚCI

Robimy świąteczne ozdoby

Dziś kolejne spotkanie upłynęło nam na mozolnej pracy. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Przed świętami mamy jeszcze Jarmark który odbędzie się od 9-10 grudnia.

Popularyzacja Święta Niepodległości i udział w uroczystościach, Dziś miałyśmy pracowity dzień. Spotkałyśmy się aby zrobić kotyliony.

KALIKA TEŻ CZŁOWIEK MUZYKOTERAPIA- TERAPIA RUCHEM Podczas tańca wytwarza ją się hormony szczęścia jednocześnie stres się redukuje a to wypływa na ogólne …

POZNAJEMY SIĘ - NASI SENIORZY / MŁODZIEŻ

NASZE GŁÓWNE CELE

Jesteśmy, by Wam pomóc.
 

* * *

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających niesieniu pomocy: – osobom starszym, seniorom, – osobom niepełnosprawnym; – osobom poszkodowanym przez życie, wypadki losowe i komunikacyjne. – osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

* * *

Upowszechnianie wiedzy i znajomości przepisów oraz praw służących obronie i pomocy osobom poszkodowanym.

* * *

Przyczynianie się do polepszenia sytuacji w szczególności bytowej i zdrowotno-rehabilitacyjnej osobom potrzebującym.

 

* * *

Wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w celu aktywizacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej.

* * *

Pomaganie bezrobotnym i wykluczonym społecznie w powrocie do społeczeństwa.

* * *

Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują podobne działania.

 

NASZE PROGRAMY

O NAS

Stowarzyszenie „Nasza Ostoja” powstało w 2011 roku. Celem statutowym Stowarzyszenia jest pomoc osobom starszym i ich otoczeniu, a także wspieranie wszelkich działań i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych. Strategia działania Stowarzyszenia powstawała we współpracy z osobami starszymi oraz ekspertami w dziedzinach związanych z tematyką senioralną. Główne kierunki naszych działań to: profilaktyka i ochrona zdrowia , rozwój systemu opieki, aktywizacja, rozwijania i propagowania incjatyw, postaw i działań sprzyjających niesieniu pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, poszkodowanym przez życie, wypadki losowe i komunikacyjne. Rozwijamy i propagujemy inicjatywy, postawy i działania sprzyjające niesieniu pomocy: osobom starszym, osobom niepełnosprawnym, osobom poszkodowanym przez życie, wypadki losowe i komunikacyjne, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Upowszechniamy wiedzę i znajomość przepisów oraz praw służących obronie i pomocy osobom poszkodowanym. Przyczyniamy się do polepszenia sytuacji w szczególności bytowej i zdrowotno – rehabilitacyjnej osobom potrzebującym. Wspieramy dzieci, młodzież i dorosłych w celu aktywizacji i rehabilitacji, społecznej i zawodowej. Pomagamy bezrobotnym i wykluczonym społecznie w powrocie do społeczeństwa. Wspieramy organizacyjnie i rzeczowo osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, które podejmują podobne działania.

    Realizujemy nasze zadania poprzez: Wszechstronne propagowanie i stosowanie metod i technik wykorzystywanych w zakresie działalności edukacyjnej, informacyjnej, poradnictwa prawnego, poradnictwa medycznego i organizacyjnego dla osób potrzebujących, Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacyjnej, informacyjnej, poradnictwa prawnego, psychologicznego i medycznego, Doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną dla osób starszych chcących tworzyć wspólnoty, Prowadzenie domów opieki paliatywnej i domów jesieni życia, Tworzenie i wspieranie uniwersytetów III wieku, Działanie na rzecz podniesienia wiedzy i świadomości społeczeństwa o tematach objętych działaniem Stowarzyszenia, Organizowanie zbiórek publicznych, masowych imprez integracyjnych, Organizowanie szkoleń, konferencji, badań naukowych, Organizowanie działalności wydawniczej, Współpraca z organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi, władzami samorządowymi i rządowymi w kraju i za granicą.

WSPIERAJĄ NAS

NASZ ZESPÓŁ

ZARZĄD

Organ reprezentacji

 
Iwona Roch

PREZES
(od 18 stycznia 2011 r.)

Wiesława Taranowska

WICEPREZES ZARZĄDU
(od 15 czerwca 2023 r.)

Krystyna Wagnerowska

SKARBNIK ZARZĄDU
(od 8 września 2020 r.)

Agata Wiesława Krzyżanowska

CZŁONEK ZARZĄDU
(od 15 czerwca 2023 r.)

Beata Iwona Dzięgielewska

CZŁONEK ZARZĄDU
(od 3 listopada 2020 r.)

KOMISJA REWIZYJNA

Organ nadzoru

 
Małgorzata Madajczyk
(od 18 lipca 2016 r.)
Halina Jolanta Michalak
(od 8 września 2020 r.)
Anna Felicja Laba Roszak
(od 8 września 2020 r.)
Emilia Halina Fiałkiewicz
(od 8 września 2020 r.)

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR

Powiat Aleksandrowski

KONTAKT

Stowarzyszenie "Nasza Ostoja"

KRS

0000375932

NIP

8911616968

REGON

340879569

Data rejestracji

18 stycznia 2011 r.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

E-mail

naszaostoja@onet.eu

Wpisz swoją wiadomość

Siedziba stowarzyszenia

Zdrojowa 54/6 87-720 Ciechocinek

Sala zajęć

Spółdzielcza 12b 87-720 Ciechocinek