Stowarzyszenie Nasza Ostoja

AKTUALNOŚCI

Dnia 15 marca 2024 w restauracji Teatralna w Ciechocinku odbyło się integracyjne spotkanie seniorów z Ciechocinka i Powiatu Aleksandrowskiego. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Nasza Ostoja i Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku. Na spotkaniu poruszano bardzo ważne kwestie dotyczące środowiska seniorów.

Kiermasz wielkanocny

Kiermasz wielkanocny za nami. To był bardzo pracowity czas zarówno w Stowarzyszeniu Ostoja podczas przygotowania do kiermaszu, jak i w czasie jarmarku wielkanocnego. Wszyscy spisaliście się kochani na medal.

“Piękno zaczyna się wtedy, gdy decydujesz się na bycie sobą” Coco Chanel Ten czas tak szybko leci- w Stowarzyszeniu Nasza Ostoja świętowaliśmy …

POZNAJEMY SIĘ - NASI SENIORZY / MŁODZIEŻ

NASZE GŁÓWNE CELE

Jesteśmy, by Wam pomóc.
 

* * *

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających niesieniu pomocy: – osobom starszym, seniorom, – osobom niepełnosprawnym; – osobom poszkodowanym przez życie, wypadki losowe i komunikacyjne. – osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

* * *

Upowszechnianie wiedzy i znajomości przepisów oraz praw służących obronie i pomocy osobom poszkodowanym.

* * *

Przyczynianie się do polepszenia sytuacji w szczególności bytowej i zdrowotno-rehabilitacyjnej osobom potrzebującym.

 

* * *

Wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w celu aktywizacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej.

* * *

Pomaganie bezrobotnym i wykluczonym społecznie w powrocie do społeczeństwa.

* * *

Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują podobne działania.

 

NASZE PROGRAMY

O NAS

Stowarzyszenie „Nasza Ostoja” powstało w 2011 roku. Celem statutowym Stowarzyszenia jest pomoc osobom starszym i ich otoczeniu, a także wspieranie wszelkich działań i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych. Strategia działania Stowarzyszenia powstawała we współpracy z osobami starszymi oraz ekspertami w dziedzinach związanych z tematyką senioralną. Główne kierunki naszych działań to: profilaktyka i ochrona zdrowia , rozwój systemu opieki, aktywizacja, rozwijania i propagowania incjatyw, postaw i działań sprzyjających niesieniu pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, poszkodowanym przez życie, wypadki losowe i komunikacyjne. Rozwijamy i propagujemy inicjatywy, postawy i działania sprzyjające niesieniu pomocy: osobom starszym, osobom niepełnosprawnym, osobom poszkodowanym przez życie, wypadki losowe i komunikacyjne, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Upowszechniamy wiedzę i znajomość przepisów oraz praw służących obronie i pomocy osobom poszkodowanym. Przyczyniamy się do polepszenia sytuacji w szczególności bytowej i zdrowotno – rehabilitacyjnej osobom potrzebującym. Wspieramy dzieci, młodzież i dorosłych w celu aktywizacji i rehabilitacji, społecznej i zawodowej. Pomagamy bezrobotnym i wykluczonym społecznie w powrocie do społeczeństwa. Wspieramy organizacyjnie i rzeczowo osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, które podejmują podobne działania.

    Realizujemy nasze zadania poprzez: Wszechstronne propagowanie i stosowanie metod i technik wykorzystywanych w zakresie działalności edukacyjnej, informacyjnej, poradnictwa prawnego, poradnictwa medycznego i organizacyjnego dla osób potrzebujących, Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacyjnej, informacyjnej, poradnictwa prawnego, psychologicznego i medycznego, Doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną dla osób starszych chcących tworzyć wspólnoty, Prowadzenie domów opieki paliatywnej i domów jesieni życia, Tworzenie i wspieranie uniwersytetów III wieku, Działanie na rzecz podniesienia wiedzy i świadomości społeczeństwa o tematach objętych działaniem Stowarzyszenia, Organizowanie zbiórek publicznych, masowych imprez integracyjnych, Organizowanie szkoleń, konferencji, badań naukowych, Organizowanie działalności wydawniczej, Współpraca z organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi, władzami samorządowymi i rządowymi w kraju i za granicą.

WSPIERAJĄ NAS

NASZ ZESPÓŁ

ZARZĄD

Organ reprezentacji

 
Iwona Roch

PREZES
(od 18 stycznia 2011 r.)

Wiesława Taranowska

WICEPREZES ZARZĄDU
(od 15 czerwca 2023 r.)

Krystyna Wagnerowska

SKARBNIK ZARZĄDU
(od 8 września 2020 r.)

Agata Wiesława Krzyżanowska

CZŁONEK ZARZĄDU
(od 15 czerwca 2023 r.)

Beata Iwona Dzięgielewska

CZŁONEK ZARZĄDU
(od 3 listopada 2020 r.)

KOMISJA REWIZYJNA

Organ nadzoru

 
Małgorzata Madajczyk
(od 18 lipca 2016 r.)
Halina Jolanta Michalak
(od 8 września 2020 r.)
Anna Felicja Laba Roszak
(od 8 września 2020 r.)
Emilia Halina Fiałkiewicz
(od 8 września 2020 r.)

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR

Powiat Aleksandrowski

KONTAKT

Stowarzyszenie "Nasza Ostoja"

E-mail

naszaostoja@onet.eu

KRS

0000375932

NIP

8911616968

REGON

340879569

Data rejestracji

18 stycznia 2011 r.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

Siedziba stowarzyszenia

Zdrojowa 54/6 87-720 Ciechocinek

Sala zajęć

Spółdzielcza 12b 87-720 Ciechocinek