Dzień Sportu, zajęcia relaksacyjno-sportowe – Silni wolni niezależni

SILNI- WOLNI NIEZALEŻNI

BLOK PROGRAMOWY: ZMALUJEMY RAZEM COŚ DOBREGO INNEGO- SENIOR UCZY, SZANUJE, INSPIRUJE
ZAJĘCIA RELAKSACYJNO-SPORTOWE

DZIEŃ SPORTU

Stowarzyszenie Nasza Ostoja realizuje projekt Silni Wolni Niezależni – kierowany do seniorów
dzieci i młodzieży 6-19 lat. Czas wakacji i piękna pogoda sprzyjają . Możemy więc zgodnie z założeniem projektowym prowadzić zajęcia na świeżym powietrzu wykorzystując jednocześnie sprzęt sportowy jaki mamy do dyspozycji między innymi : hula-hop, kijki Nording . Najbardziej cenimy jednak własną pomysłowość i staramy się słuchać siebie nawzajem.

W Parku Tężniowym w Ciechocinku animator Grażynka przygotowała dzień sportu. Rywalizacje seniorzy kontra młodzież wyzwoliły ducha walki i pokazały, iż można się znakomicie bawić bez komórki i komputera.

Ponadto Sport wiąże się z doskonaleniem sprawności psychofizycznej i zaspakajaniem potrzeb rywalizacji. Jednak zdrowe współzawodnictwo musi opierać się na społecznie akceptowanych zasadach.

Sportowiec musi być nastawiony na rozwój, maksymalizowanie wyników, systematyczność i dążenie do wyróżnienia się na tle rywali. Osiąganie przewagi i gotowość do poświęceń to istotne elementy współzawodnictwa sportowego, na które nie stać każdego zawodnika.

Podczas sportowej rywalizacji, należy trzymać się nie tylko ściśle określonych reguł i zasad współzawodnictwa, ale również:

  • ważny jest szacunek do siebie i do przeciwnika,    
  • istotna jest umiejętność wygrywania i przegrywania
  • należy doceniać przeciwnika/przeciwników (zespół).

Sztuka wygrywania i przegrywania to umiejętność radzenia sobie ze skrajnymi emocjami – od euforii i satysfakcji, po frustrację, złość i irytację. Należy doceniać swój i oponentów wysiłek i zaangażowanie, nie zapominając o tym, że współzawodnictwo wiąże się z interakcją z przeciwnikami. Sport uczy odpowiedzialności, kształtuje osobowość.

Gratuluję pomysłu zarówno młodzieży dzieciom jak i seniorom, animatorom i opiekunom. Realizowanie kolejnych punktów programu projektu pokazuje, że nasze działania zmierzają w odpowiednim kierunku.

Z pozdrowieniem

Agata Krzyżanowska

Koordynator projektu