Konferencja Rad Seniorów Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Dnia 21.06.2023 odbyła się w Ciechocinku Konferencja Rad Seniorów  województwa kujawsko-pomorskiego. Konferencja odbyła się pod hasłem : „Wspieramy się. Razem możemy więcej. W grupie siła.” Organizatorem  konferencji był Urząd Marszałkowski w Toruniu, oraz Stowarzyszenie Nasza Ostoja.
Konferencja była okazją do  wymiany doświadczeń,  poznania  polityki senioralnej regionu.  W wydarzeniu brali udział przedstawiciele Rad  Seniorów z każdego samorządu w którym funkcjonuje rada seniorów. Konferencję prowadziła przewodnicząca Rady Seniorów w Ciechocinku Wiesława Taranowska. Przedstawiono działania i osiągnięcia Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie polityki senioralnej. Wśród wielu zaproszonych gości  głos zabrał pan Mariusz Czarnocki , który zaprezentował działania wojewody i rządu  na rzecz  seniorów. Każdy z uczestników otrzymał pakiet konferencyjny i pamiątki. Wydarzenie stało się okazją do integracji środowiska rad seniorów w województwie,  powielanie dobrych praktyk, poruszenie problemów seniorów w środowisku lokalnym.   W atmosferze przyjaznej współpracy , współdziałania  delegaci poszczególnych rad seniorów  dzielili się wiedzą i doświadczeniem.   

Iwona Roch

Prezes Stowarzyszenia Nasza Ostoja