Wernisaże podsumowujące działania

Stowarzyszenie Nasza Ostoja realizowała po raz kolejny grantowe projekty finansowane z Funduszy
Europejskich w ramach środków LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej. W dniach od 24-26 lutego 2023 w Sali Gregoriańskiej Restauracji Bristol odbyły się wernisaże będące podsumowaniem działań podjętych w ramach projektów. Na wernisażu prezentowane było rękodzieło, malarstwo uczestników ( ogółem pomocą w ramach projektu zostało objętych 39 osób).

W pierwszym dniu wernisaż prowadził artysta Grzegorz Misiak, członek redakcji kwartalnika literacko-artystycznego ‘‘ YPSILION”; twórca galerii internetowej „ART to PEACE” poświęcona twórczości plastycznej zaangażowanej w walkę o pokój na świecie. Na wernisażu obecni byli: wiceburmistrz pani
Joanna Dryżałowska, oraz wicestarosta Aleksandrowski pan Andrzej Łozicki. Głos w dyskusji zabrała
przewodnicząca Rady Seniorów w Ciechocinku pani Wiesława Taranowska, która od lat wspiera działania Stowarzyszenia. Gościliśmy także poetkę z Torunia panią Beatę Poczwardowską , oraz pana Jacka Beszczyńskiego znanego toruńskiego piosenkarza i kompozytora. Znakomity duet- który przygotował program artystyczno- literacki i zaprosił uczestników do wspólnego śpiewania.

Drugi dzień wernisażu obfitował w kolejne niespodzianki dla uczestników i gości. Zaszczycili nas swoją obecnością Burmistrz Ciechocinka -pan Jarosław Jucewicz, oraz prezes Uzdrowiska Ciechocinek pan dr Marcin Zajączkowski. Były śpiewy, tańce, kalambury oraz występy zaproszonych artystów z Grudziądza : Izabeli Zajechowskiej , Agnieszki Seweryniak, oraz grupy Teatru tańca Puenta z OPPDH z Torunia. Odważnie w tańcu zaprezentowały się seniorki ze Stowarzyszenia Nasza Ostoja oraz pan Ryszard Świeczkowski rzeźbiarz z Ciechocinka – człowiek orkiestra, który porwał uczestników do tańca
grając na akordeonie.

Kolejny ostatni dzień wernisażu prowadziła pani Marta Pietrzak z MCK w Ciechocinku, która wcieliła się w postać Maryli Rodowicz , pełna wigoru, zaraziła wszystkich dobrą energią. Nie zabrakło też emocji przy grze w Bingo, czy słownych potyczkach uczestników i gości wernisażu. I chociaż na koniec wszyscy chórem odśpiewali : „ale to już było” był to niewątpliwie czas wielu artystycznych wzruszeń i wspólnej dobrej zabawy. Dziękujemy wszystkim za obecność, ciepłe słowa i zaangażowanie.

Wkrótce obszerniejsza relacja wydarzenia na naszej stronie internetowej.

Agata Krzyżanowska