Wręczenie czeków

W dniu 21 listopada 2022 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” odbyło się uroczyste spotkanie związane z wręczeniem umów/czeków symbolizujących przyznanie dofinansowania.

Nasze Stowarzyszenie otrzymało 150 000 złotych na realizację trzech projektów (po 50 000 zł każdy).