Plener fotograficzny

AKYWNI Z SENIOREM

WARSZTAT KREATYWNOŚCI

PLENER FOTOGRAFICZNY
ZDJĘCIA DO WYSTAWY ,,NIĆ I NITKA”

Stowarzyszenie Nasza Ostoja  realizuje   projekt  finansowany  z Budżetu Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego pt.  „Aktywni z seniorem”.  W ramach realizowanego projektu zaplanowano plener fotograficzny i zdjęcia na wystawę fotograficzną  Nić i Nitka. Plener odbył się 11 sierpnia 2022 roku. W plenerze uczestniczyli seniorzy, młodzież oraz opiekunowie osób starszych. Na wystawie zostaną zaprezentowane zdjęcia plenerowe, zdjęcia  tworzone w trakcie realizacji  projektu .  Dużą niespodzianką będą zdjęcia inspirowane  tematem wystawy Nić i Nitka – powiązania pokoleniowe  i tworzenie płaszczyzny porozumienia  dwóch pokoleń:  młodzieży i seniorów.  Mamy nadzieję, że wystawa odbije się pozytywnym echem w środowisku i zainteresuje  liczne grono mieszkańców Ciechocinka  zarówno samym tematem jak i działaniami prowadzonymi przez Stowarzyszenie Nasza Ostoja.  Efekty kreatywnego działania pokoleń będzie można zobaczyć na planowanej wystawie październik/ grudzień 2022 w MCK w Ciechocinku. Obecnie będą trwały przygotowania do wystawy.

Chcemy, aby zdjęcia prezentowane na wystawie były niespodzianką dla gości, uczestników  projektu jak
 i samych twórców dlatego nie prezentujemy  zdjęć  zakwalifikowanych na wystawę.

Koordynator Projektu

Agata Krzyżanowska