Światowy Dzień Praw Osób Staszych

DIALOG POKOLEŃ

14.06.2022 – ŚWIATOWY DZIEŃ PRAW OSÓB STARSZYCH

Dnia 14.06 obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Ten dzień ma przypominać nam o prawie seniorów do równego traktowania, dostępu do kultury i opieki medycznej , ale przede wszystkim o poszanowaniu ich godności, bycia zrozumianymi i słuchanym. Traktujmy ich z wyrozumiałością, interesujmy się ich losem i pomagajmy w zwykłych czynnościach. Dobro osób starszych i mniej sprawnych powinno szczególnie leżeć nam na sercu. Stowarzyszenia Nasza Ostoja realizuje od kwietnia projekt skierowany do seniorów –Aktywni z seniorem finansowany z Budżetu Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego. Jeśli nie dołączyłeś jeszcze do Nas , a chciałbyś skorzystać z naszej oferty zapraszamy do Naszego grona. Tu nie będziesz czuł się samotny, chwycisz wiatr w żagle, rozwiniesz swoje pasje , odkryjesz w sobie potencjał.

Założeniem naszego projektu jest bowiem współpraca naszych seniorów z młodzieżą i znalezienie wspólnej płaszczyzny dialogu. Zapraszamy zatem i młodzież .

W ramach projektu oferujemy między innymi dla Seniorów i Młodzieży

WARSZTAT KREATYWNOŚCI

zajęcia prowadzone przez animatora, w małych grupach z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego, dostosowane do możliwości uczestników. W ramach warsztatu zajęcia rękodzielnicze, oraz zajęcia fotograficzne i wystawa fotograficzna Nić i Nitka- SENIOR W OBIEKTYWIE

ZDROWY SENIOR

spacer z kijkami nordic walking – spacer pod okiem instruktora,
długość trasy dostosowana do wieku i możliwości fizycznych seniorów.

gimnastyka w formie spokojnego tańca- taniec w kręgu, układy taneczne z Hula Hop
Spacer i spotkanie z zielarzem;

INFORMACJA: Prezes Stowarzyszenia Nasza Ostoja -Iwona Roch: naszaostoja@onet.eu;
tel. 601-094-886 ; Koordynator projektu Agata Krzyżanowska krzyzagata@wp.pl; tel. 693-442-178

Koordynator Projektu

Agata Krzyżanowska