PASJE NASZYCH SENIORÓW i MŁODZIEŻY
POZNAJEMY SIĘ WZAJEMNIE
KACPER

Kacper jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechocinku. Aktywnie działa społecznie. Pełni wiele funkcji, m.in. jest Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczącym Młodzieżowej, Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego, członkiem elektem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz działa w kilku stowarzyszeniach – w tym w Stowarzyszeniu Nasza Ostoja.

W Stowarzyszeniu opiekuje się naszą stroną www.nasza-ostoja.pl. Na bieżąco umieszcza materiały z zajęć oraz ważne informacje z zaangażowaniem i pasją. Umie słuchać, wyciągać wnioski, angażuje się w aktywizację młodzieży. Zawsze skory do działania i pomocy z głową pełną pomysłów. Chciałby w przyszłości zrealizować pomysł związany z warsztatami filmowymi, stworzyć w Ciechocinku oraz w Aleksandrowie miejsce przyjazne dla młodzieży – spotkań i rozwoju pasji.

W wolnych chwilach lubi czytać książki, szczególnie o tematyce politycznej i biograficznej.

Cieszymy, się że jest w Naszym gronie i włącza się aktywnie w działania Stowarzyszenia na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych.
Liczymy na wieloletnią współpracę i wspólny sukces!

Koordynator projektu
Agata Krzyżanowska