Rehabilitacja domowa osób niepełnosprawnych – Instruktaż

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_wojkujpom_finansowane.png

DOŚWIADCZAM, JESTEM, CZUJĘ

Działania projektowe: INSTRUKTAŻ FIZJOTERAPEUTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARUNKACH DOMOWYCH

Stowarzyszenie Nasza Ostoja rozpoczęło realizację projektu finansowanego z Budżetu Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego pt. DOŚWIADCZAM , JESTEM, CZUJĘ. W bloku programowym skierowanym dla osób niepełnosprawnych i opiekunów rozpoczęliśmy rehabilitację domową dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach projektu mają możliwość instruktażu pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty Mariusza i masażu.

Start! : Małgosia, Zbyszek, Agata, Joasia, Elżbieta, Monika , Władysława, Zdzisław. Życzymy powodzenia i oczekujemy na Wasze relacje.

Koordynator Projektu

Agata Krzyżanowska